Recenzoj

Recenzo de Anna Striganova por la romano "Mi stelojn jungis al revado"

Kelkaj impresoj pri la romano “Mi stelojn jungis al revado ” de M.Bronshteyn (mia artikolo, kiu estis publikigita en REGo (Rusia Esperanto-Gazeto) en aprilo.

1.

ĈASISTOJ DE ĈIELARKOJ

Ŝipeto NarkloSiatempe mondkonata esperantisto Tibor Sekelj verkis novelon „Kolektanto de ĉielarkoj“. Originala esperanta libro „Ŝipeto Narklo“ memorigis min tian Sekeljan rakonton – novmaniere. Vera fabelo. Nova. Preparita por 3D prezento. Surprize simpla kaj bela.

Admirinda homo – libro pri la soveta interlingvisto E. A. Bokarjov


Aperis en:
Esperanto aktuell 3/2010.


Antonina Bokarjova (2010): Sciencisto, Esperantisto, Patro: Eŭgeno Bokarjov. Redaktis Viktor Aroloviĉ. Moskvo: Impeto, kun fotoj, 143 p., ISBN 978-5-7161-0207-1.

Estas bela gesto, se filino skribas pri sia patro. Tion perfekte faris Antonina Bokarjova, filino de la konata soveta lingvisto, interlingvisto kaj esperantisto Jevgenij Aleksejevič Bokarëv (prononc. Bokarjov), kiu vivis de 1904-1971. La libro aperis okaze de la 105-a datreveno de la naskiĝo de Bokarjov. En ĝi la filino informas pri la devenfamilio de la lingvisto el la kaŭkaza regiono (Dagestano), lia familio, profesia kariero dum la dudekaj/tridekaj jaroj de la pasinta jarcento, la milita periodo kaj fine pri lia agado en Moskvo, kie en la Instituto de Lingvoscienco de la Akademio de Sciencoj de USSR prof. Bokarjov estis ĉefo de la sekcio pri kaŭkazaj (dagestanaj) lingvoj kaj dum kelkaj jaroj vic-direktoro de la instituto.

Mamutido Miĉjo de Mikaelo BRONŜTEJN

recenzas / reviewed by Don Harlow

BRONŜTEJN, Mikaelo: Mamutido Miĉjo. Moskvo: Impeto, 2000. 52 p

Jen interesa instrua legolibro, ĉefe por junuloj. Lena kaj Marko estas du geknaboj, kiuj loĝas en Moskvo. Anton, patro de Lena, eltrovis mamutidon en siberia glacio kaj, helpe Lidia, la patrino de Marko, sukcesis revivigi ĝin. Nun Miĉjo loĝas en zoologiejo en Moskvo, sed iu fripono Krim (konvena nomo!) intencas gajni milionon da dolaroj, ŝtelante ĝin por la privata zoologiejo de la Sultano de Limpopo. Bonŝajne, Krim estas mallertulo. Malbonŝance, ankaŭ kelkaj el la bonuloj estas mallertaj.

DEK TAGOJ DE KAPITANO POSTNIKOV DE MIKAELO BRONŜTEJN

Katalogo: Dek tagoj de kapitano Postnikov

Mi provis legi la romanon el vidpunkto de literarutura teorio, el vidpunkto de esperantisto kaj el vidpunkoto de ordinara leganto.
Boris Kolker skribis ke temas pri "historia romano pri eventoj en Rusia Esperantujo antaŭ cento da jaroj". En historiaj romanoj fiktivajn eventojn oni priskribas kiel realajn aŭ aŭtoro elpensas eventojn surbaze de la dokumentoj por ke li faru la plej eble aŭtentikan bildon de la pasinta tempo.

Historiaj romanoj ofte estas alegorioj, bona ilo por prezenti momentan situacion sen tiom granda danĝero de interveno de totalisma reĝimo.

Sukcesa romano kaj atestaĵo

Mikaelo Bronŝtejn: Oni ne pafas en Jamburg. 135 p. Impeto, Moskvo 1993.

Mikaelo Bronŝtejn estas plej konata kiel kanzonisto kaj poeto, la ĉefa bardo de junaj esperantistoj Sovetuniaj en la 70aj kaj 80aj jaroj, kun socia satiro kiel speciala trajto. Eĉ hodiaŭ li aktivas kiel akrasatira kanzonisto. Li tamen verkis ankaŭ Legendojn pri SEJM en 1992 kaj la romanon Oni ne pafas en Jamburg en 1993.
La romano kombinas du malsamajn rolojn: esti vera romano pri la vivo kaj maturiĝo de juna homo, kaj prezenti atestaĵon pri tempo nomata "stagna periodo", Ĉefe la 70aj jaroj en Breĵneva Sovetunio, precipe el la vidpunkto de junaj esperantistoj.

Mikaelo Bronŝtejn: Kajto. Originalaj poemoj

Till Dahlenburg / Germanio: Recenzo

Mikaelo Bronŝtejn: Kajto. Originalaj poemoj. Moskvo 2009, Impeto, 176 p.
(ISBN 978-5-7161-0196-8)

Poŝformata broŝuro kun ŝajne gajiga surkovrila desegnaĵo: nudpieda knabo ekŝvebigas ruĝan kajton lazurĉielen, samtempe li kvazaŭ retiretas ĝin. Ĉu ne bildigo de la ĉefaj emocioj esprimotaj en la poemkolekto? Mi legu kaj enpensiĝu!
La versaĵoj grupiĝas laŭ dek subtemoj, nome “Mi estas kiel vi”, “Forgesitaj melodioj”, “Mesaĝoj por geamikoj”, “Vojaĝo al Internacia Festivalo”, “Kanto por muzikalo La Eta Princo” , “Germania taglibro”, “Elpensita amo (dek du poemetoj por ***)”, “Paŝteloj de Vilno”, “Krokizoj el la kongresejo” kaj “Por plenkreskuloj kaj por infanoj”.

Kie mendi?

Mendi librojn de eldonejo Impeto eblas en Libroservo de UEA kaj diversaj landaj Esperanto-asocioj.

Rusianoj povas mendi librojn en ruslingva librobutiko.

Dissendolisto kun informoj pri novaj libroj de eldonejo:

Via e-poŝto:

Katalogo

Kolora prezento de la libroj de Impeto, eldonitaj dum lastaj 17 jaroj.

Elŝuti (PDF, 2 Mb)