Internacia Kongresa Universitato 2023

iku-2023

Internacia Kongresa Universitato
76-a sesio
108-a Universala Kongreso de Esperanto
Torino, Italio
29 de julio — 5 de aŭgusto 2023

Redaktis Anna Striganova, Dmitrij Ŝevĉenko, Amri Wandel
Provlegis Rob Moerbeek

Internacia Kongresa Universitato. Torino, Impeto, 2023. — 242 p.

Enhavo

Internacia Kongresa Universitato

IKU / AIS 1 – Heidi Goes
Histori-kompara aliro al la Kikongo Lingvo-Areto kun speciala fokuso sur Kabindo
IKU / AIS 2 – Jesper Lykke Jacobsen
Kvantuma interplekto: la mistera gluo de la kvantuma mondo
IKU / AIS 3 – Gabriel Labrie
Lingva pejzaĝo en lingve diversecaj urboj: marĝena esplorkampo de socilingvistiko bilde klarigita per ekzemplaj kazoj
IKU 4 – Věra Barandovská-Frank
Internacia kunfluo de valoroj: Torino kaj Academia pro Interlingua
IKU 5 – Grant Goodall
Reguleco kaj nereguleco en la homa lingvo
IKU 6 – Fabrizio Angelo Pennacchietti
La DNA de Esperanto
IKU 7 – SO Gilsu
Klimata Ŝanĝo kaj Hidrogena Ekonomio
IKU 8 – Humphrey Tonkin
Boulton – Ŝekspiro – Koriolano
IKU 9 – Amri Wandel
Novaj esploroj pri la Serĉo de Ekstertera Vivo: Eksterplanedoj, NIFOJ kaj SETI

Scienca Kafejo

SK 1 – Peter Baláž
Robotoj alvenas – aŭtomatigo, artefarita intelekto kaj la minaco de senlabora estonteco
SK 2 – Maria Butan
La Atendo – lernenda leciono
SK 3 – Chris Dawson
Nuntempaj projektoj kaj ŝancoj de mondregeco
SK 4 – Denis Eckert
La unuaj manlibroj kaj vortaroj de la Esperanto-movado (1887–1892) kaj iliaj aŭtoroj
SK 5 – Joël Fontaine
La danĝera lumo. Klarigoj kaj konsiloj
SK 6 – Jouko Lindstedt
G. J. Ramstedt kaj liaj memoraĵoj el Azio
SK 7 – François Lo Jacomo
La matematikaj kalkuliloj
SK 8 – Orlando E. Raola
Fizikaj kaj kemiaj karakterizoj de gemoj: kie scienco kaj arto renkontiĝas
SK 9 – Ermanno Tarracchini
Ni reprenu pedagogion: De la pedagogio ĝis la neŭropedagogio
tra etim-epistemologia kritiko de la sciencoj de la psiko
SK 10 – Bernhard Tuider
La arkivo de Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Kie mendi?

Mendi librojn de eldonejo Impeto eblas en Libroservo de UEA kaj diversaj landaj Esperanto-asocioj.

Rusianoj povas mendi librojn en ruslingva librobutiko.

Dissendolisto kun informoj pri novaj libroj de eldonejo:

Via e-poŝto:

Katalogo

Kolora prezento de la libroj de Impeto, eldonitaj dum lastaj 17 jaroj.

Elŝuti (PDF, 2 Mb)