Internacia Kongresa Universitato 2022

La vojo

Internacia Kongresa Universitato
75-a sesio
107-a Universala Kongreso de Esperanto
Montrealo, Kanado
6 – 13 de aŭgusto 2022

Scienca Universitata Sesio
38-a sesio
56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj
Klaipėda, Litovio
9 – 17 de julio 2022

Redaktis Anna Striganova, Dmitrij Ŝevĉenko, Amri Wandel
Provlegis Rob Moerbeek

Internacia Kongresa Universitato. Klaipėda – Montrealo – Moskvo, Impeto, 2022. — 162 p.

Enhavo

Internacia Kongresa Universitato
IKU / AIS 1 – Amri Wandel
Spacteleskopoj: de Hubble ĝis James Webb
IKU / AIS 2 – Fernando Maia Jr.
Enkonduko al Petrofiziko kaj Petrofizika Taksado: kiel priskribi rokojn kaj fluidojn profunde en la tero
IKU / AIS 3 – Orlando E. Raola
Kemiaj faktoroj en provizado de akvo por satigo de homaj bezonoj
IKU 4 – Alessandra Madella
El Kanado kontraŭ novliberalismo: La granda transformado de Karl Polanyi kaj La ŝok-doktrino de Naomi Klein
IKU 5 – Bill M. Mak
La Sciencoj sur la Silkaj Vojoj
IKU 6 – Suzuki Keiichiro
Vitro, mirinda materialo ĉe la Internacia Jaro de Vitro 2022 de UN
IKU 7 – Keyhan Sayadpour Zanjani
Medicina Turismo

Scienca Kafejo
SK – Normand Fleury
Birda migrado en la Amerikoj
SK – Joël Fontaine
Lumo, de la Suno al la lasero
SK – John Huang
La Valoroj de Esperanto en Ŝanĝiĝanta Mondo
SK – Gabriel Labrie
Plurlingveco kaj multlingveco: du distingindaj konceptoj gravaj por lingva diverseco
SK – Klaus Leith
Nombroj kaj matematiko – amatora aliro
SK – François Lo Jacomo
La teoremo de Pitagoro
SK – Fernando Maia Jr.
Ĉu vi konas Geologion?
SK – Anna Striganova
Loko de novaj fabeloj en la mondo de plenkreskuloj
SK – Kristin Tytgat
Bruselo, ĉu dulingva aŭ multlingva urbo?

Scienca Universitata Sesio
SUS – Duncan Charters
Ĉu nur “aŭtentaj” materialoj kaj spertoj en lingvoinstruado?
SUS – Carlo Nicola Colacino
Gravitaj Ondoj
SUS – Alfred Heiligenbrunner
Pri la imunsistemo
SUS – Amri Wandel
Spacteleskopoj: de Hubble ĝis James Webb
SUS – Manfred Westermayer
Marĉoj povas kaj savi la klimaton kaj biodiversecon kaj doni enspezojn al kamparanoj

Kie mendi?

Mendi librojn de eldonejo Impeto eblas en Libroservo de UEA kaj diversaj landaj Esperanto-asocioj.

Rusianoj povas mendi librojn en ruslingva librobutiko.

Dissendolisto kun informoj pri novaj libroj de eldonejo:

Via e-poŝto:

Katalogo

Kolora prezento de la libroj de Impeto, eldonitaj dum lastaj 17 jaroj.

Elŝuti (PDF, 2 Mb)