Internacia Kongresa Universitato 2021

Internacia Kongresa Universitato 2021

Internacia Kongresa Universitato.
74-a sesio
2-a Virtuala Kongreso
de Esperanto
17 – 24 de julio 2021

Scienca Universitata Sesio
37-a sesio
Komuna Esperanto-kongreso:
germana, pola, fervojista
21 – 24 de majo 2021

Redaktis Anna Striganova, Dmitrij Ŝevĉenko, Amri Wandel
Provlegis Rob Moerbeek

Internacia Kongresa Universitato. Moskvo, Impeto, 2021. — 134 p.

Enhavo

IKU / AIS 1 – Amri Wandel
Nigraj truoj kaj gravitaj ondoj


IKU / AIS 2 – Jesper Lykke Jacobsen
Fraktoj


IKU / AIS 3 – Francesco Maurelli
Lunesplorado: robotikaj aliroj


IKU / AIS 4 – Orlando E. Raola
Evoluo de komputada kemio cele al solvo de kemiaj problemoj


IKU 5 – Michele Gazzola
Mezuri lingvan justecon: indikiloj kaj indicoj


IKU 6 – Mikaelo Bronŝtejn
La Katastrofo kaj ties bardoj


IKU 7 – Keyhan Sayadpour
Kovimo kaj Koro


IKU 8 – Gabriel Beecham
Esenco kaj estonteco de la intensa medicino por spiraj malsanoj


Scienca Kafejo – Ulrich Brandenburg
Diplomatiaj mekanismoj por fortigi pacon kaj konfidon


Scienca Kafejo – Alessandra Madella
Kina teorio kaj esperanto en debatoj ekde la 50aj jaroj


Scienca Kafejo – Sara Spanò
Vivmalsano: plurfaceta manifestiĝokun longa historio


Scienca Kafejo – Anna Striganova
Ĉu ekzistas malbono en antikvaj fabeloj?


SUS – Ida Stria
La nordĝermanaj lingvoj: karakterizaĵoj, deveno kaj vario


SUS – Anna Striganova
Fabeloj pri li, fabeloj pri ŝi


SUS – Amri Wandel
Nigraj truoj kaj gravitaj ondoj

Kie mendi?

Mendi librojn de eldonejo Impeto eblas en Libroservo de UEA kaj diversaj landaj Esperanto-asocioj.

Rusianoj povas mendi librojn en ruslingva librobutiko.

Dissendolisto kun informoj pri novaj libroj de eldonejo:

Via e-poŝto:

Katalogo

Kolora prezento de la libroj de Impeto, eldonitaj dum lastaj 17 jaroj.

Elŝuti (PDF, 2 Mb)